– شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
– شهرداری تهران
– قرارگاه خاتم الانبیاء (موسسه حرا و شهید رجائی)
– سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
– شرکت زمزم
– شرکت ایرانسل
– شرکت ارتباطات سیار همراه اول
– بیمارستان مسیح دانشوری
– بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش
– بیمارستان تات
– مؤسسه درمانی محب مهر
– مجتمع عمرانی ایرانشهر
– بازار مبل ایران
– شرکت آتش نشانی تهران
– سازمان زیباسازی شهرداری تهران
– شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تهران
– شرکت انفورماتیک
– شرکت آتی ساز