– خدمات مشاوره جهت تامین برق منطقه یک آزادراه تهران-شمال
– مشاوره طرح و توسعه شبکه LV و HV دانشگاه تهران
– تامین برق پروژه ایوان مرکزی مصلی(حرا)
– مشاوره شبکه فشارمتوسط تونل نیایش
– تامین برق شهر آفتاب
– مشاوره و تامین برق سایت های تهران غرب، اصفهان، مشهد و تبریز شرکت ایرانسل
– نظارت بر توسعه پستهای فوق توزیع معنوی و شهرک راه آهن
– تامین برق هتل لوتوس (غلامرضا محبی)
– تامین برق ساختمان پیر قطاری
– تامین برق مجتمع مسکونی آبکوه
– تامین برق ساختمان طاهری
– تامین برق ساختمان محسن قریب
– تامین برق تاج سد دریاچه خلیج فارس
– برق رسانی ساختمان فلاحی زعفرانیه
– تامین برق ساختمان پروما
– طراحی کلیه امور برق در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
– شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو
– شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
– خدمات هوایی صافات
– مشاوره تامین برق بیمارستان تات
– گروه صنعتی شهید کاظمی(شهید شیرودی)
– خدمات مشاوره و تامین برق میرزایی فلاح

طراحی و اجرای شبکه های برق مپنیران